Welcome to our companies

  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
0 1 2 3 4 5

Մեր մասին

Մեր ապակիներն օգտագործվում են շինարարության տարբեր բնագավառներում: Ստորև ներկայացված են որոշ կառույցներ, որտեղ կիրառվել է մեր արտադրանքը:

 

Ապակու փափկեցում

Ապակու կորացումը – դա ապակու կաղապարման մեթոդ է, հիմնված այն հնարավորության վրա երբ տաքացման միջոցով մինչև պլաստիկ վիճակի հասցրած ապակին, սեփական ծանրության տակ ձևափոխվում է: Ապակու կորացման ընթացքում թիթեղյա ապակին տաքացվում է մինչև փափկացման ջերմաստիճանը և այն ընդունում է կաղապարի ձև: Հետո ձևավորված ապակին ենթարկվում է կտրուկ սառեցման` օդի հոսքի միջոցով, որի արդյունքում կատարվում է ապակու մխամեղմում:

 

Համակարգչային կառավարմամբ ապակու փափկացման հոսքագծի ցիկլիկ գործողությունը, թույլ է տալիս մշակել ապակու մեծ ծավալներ և պատրաստել բարձրորակ ձևավորված ապակի:  Հոսքագծի արտադրողականությունը թույլ է տալիս մեկ հերթափոխի ընթացքում մշակել մինչև 200 ք.մ. ապակի: Մեր ընկերության սարքավորումների հնարավորությունները թույլ են տալիս արտադրել հետևյալ չափերի կորացված ապակի.

 

 

 

 

 

Ապակու հաստությունը 3 - 12մմ
Ապակու չափերը նվազ.  100х500մմ
  առ. 1700х2400մմ
Կորացման շառավիղը նվազ.   800մմ
  առ.  20000մմ
 
GLASS BENDING  Կորացման ենթարկվում է ոչ միայն հասարակ ֆլոատ ապակին, այլ նաև տարբեր պատվածքներով ապակին:

Հնարավոր է ամրակապման և տեղավորման անցքերով կամ կտրվածքներով կորացված ապակե արտադրատեսակի պատրաստում:

GLASS BENDING