Welcome to our companies

  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
0 1 2 3 4 5

Մեր մասին

Մեր ապակիներն օգտագործվում են շինարարության տարբեր բնագավառներում: Ստորև ներկայացված են որոշ կառույցներ, որտեղ կիրառվել է մեր արտադրանքը:

 

Ապակու ուղիղ եզրի մշ.

Ապակու եզրի մշակումը կատարվում է հղկման հաստոցով: Հղկման հաստոցը  ստեղծված է ավտոմատ ուղղահայած կոնվեյերի տեսքով: Մշակվող ապակին ուղղահայաց-թեք դիրքով տեղադրվում է ժապավենային փոխակրիչի վրա, որը տեղափոխում է նրան հաջորդաբար տեղադրված հղկանյութի երկայնքով: Հղկումը, դա ապակու եզրի մշակման առաջին փուլն է, որից հետո մշակված եզրը դառնում է փայլատե և անհարթ: Հղկումը իրականացվում է "սեղանի" ձևով: Հղկումից հետո ապակին անցնում է փայլեցման բաժին, որտեղ մշակվող եզրը փայլեցվում է և հասցվում թափանցիկության: Մշակման արդյունքում ստանում ենք "եվրոեզր" 45  աստիճան եզրահատքով: Մշակման ամբողջ ընթացքը անցնում է ջրի միջավայրում: Հաստոցով հնարավոր է ստանալ փայլեցված միակողմանի  եզրահատք` 45 աստիճան եզրահանումով: