Welcome to our companies

  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
0 1 2 3 4 5

Մեր մասին

Մեր ապակիներն օգտագործվում են շինարարության տարբեր բնագավառներում: Ստորև ներկայացված են որոշ կառույցներ, որտեղ կիրառվել է մեր արտադրանքը:

 

Ապակու ձևում

իթեղյա ապակու արտադրական մշակման ժամանակ զգալի տեղ է զբաղեցնում ապակու կտրումը: Այդ ժամանակ, որպես կանոն կտրտվում են նախապատրաստվածքները` հետագայում հաստոցներով մշակելու համար: Մեր արտադրության ընթացքում, ապակու ձևավորումը իրականացվում է ժամանակակից ներմուծված տեխնիկայի միջոցով: Բարձր արտադրականությամբ հաստոցը սարքավորված է հատուկ համակարգչային ծրագրով և ապակու կտրումը իրանացնում է ինչպես ուղիղ, այնպես էլ ցանկացած բարդության կոր գծով:

    Հաստոցի ծրագրային ապահովման մեջ առկա է երկրաչափական տիպայինֆիգուրների լայն տեսականի, որի միջոցով կարելի է նախատեսել պահանջվող չափերով յուրաքնչյուր բարդության ֆիգուրի կտրում: Հաստոցի կտրող գլխիկը սարքավորված է  օպտիկական  դիտոցով, ինչը ապահովում է գործիքի դիրքավորման ճշտությունը մինչև 0,1 մմ:

Հաստոցը կտրում է 3 մմ միչև 19մմ թիթեղյա ապակի: Հաստոցի բարձր արտադրականությունը թույլ է տալիս մեկ հերթափոխի ընթացքում կտրել մինչև 250 ք. մ.  թիթեղյա ապակի: