Welcome to our companies

  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
0 1 2 3 4 5

Մեր մասին

Մեր ապակիներն օգտագործվում են շինարարության տարբեր բնագավառներում: Ստորև ներկայացված են որոշ կառույցներ, որտեղ կիրառվել է մեր արտադրանքը:

 

Ապակու Ձևավոր եզրի մշ.

Ապակու օվալաձև կամ այլ բարդ ձևի եզրը մշակվում է կլորություն մշակող հատուկ հաստոցով, որը նախատեսված է ձևավոր ապակե  նախապատրաստվածքի եզրի մաքուր մշակման համար: Եզրահանումը ձևավորվում է ամբողջ եզրագծով հավասար լայնությամբ և առանց ձևանմուշ օգտագործելու:  Այդ հաստոցի աշխատանքային սեղանը սարքավորված է վակումային սեխմիչով, որը ֆիկսում է մշակվող ապակին:

Աշխատանքային սեղանի պտտման արագությունը կարգովորվում է: Ապակու ծայրամասային մշակումը հնարավորություն է ընձեռում ստանալ եզրամասերի տարբեր պրոֆիլներ: Հնարավոր է եզրագծի մշակում: Մշակումը կատարվում է ջրաշիթի օժանդակությամբ: