Welcome to our companies

  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
0 1 2 3 4 5

Մեր մասին

Մեր ապակիներն օգտագործվում են շինարարության տարբեր բնագավառներում: Ստորև ներկայացված են որոշ կառույցներ, որտեղ կիրառվել է մեր արտադրանքը:

 

Փորագրում ապակու վրա

Ապակու վրա մեխանիկական փորագրումը,  դա տարբեր պրոֆիլի դեկորատիվ արվակներ ստեղծելն է: Այդ գործողությունը կատարվում է հատուկ փորագրման հաստոցի վրա: Ալմազի կտրող գործիքը կարող է լինել տարբեր պրոֆիլի և հաստության, ի շնոհիվ որի, համապատասխան երևակայության դեպքում ապակու վրա փորագրումով կարելի է ստանալ րելիեֆային և զարդապատկերների բավական շատ տարբերակներ: Պատկերները կարող են լինել ինչպես փայլատե, այնպես էլ թափանցիկ: Փորագրող գլխիկը շարժվում է նախորոք պատրաստված մեխանիկական պատճենի հետագծով հետ-առաջ շարժումներով մակերևույթի վրա մինչև  նկարի անհրաժեշտ խորություն ստանալը: Մշակումը կատարվում է ջրաշիթի օժանդակությամբ: