Welcome to our companies

  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
0 1 2 3 4 5

Մեր մասին

Մեր ապակիներն օգտագործվում են շինարարության տարբեր բնագավառներում: Ստորև ներկայացված են որոշ կառույցներ, որտեղ կիրառվել է մեր արտադրանքը:

 

Ապակաու գայլիկոն և ֆրեզում

Ապակու ֆրեզումը և տարբեր չափերի անցքերի գայլիկոնումն իրականացվում է հատուկ ֆրեզե-գայլիկոնային հաստոցով,որի կտրող գործիքը ջրաշիթի տակ աշխատելով: Ապակու անցքերի գայլիկոնումը կատարվում է երկու կողմից` ալմազի գայլիկոնների մատուցմամբ: Գործարկման ժամանակ ավտոմատ մատուցվում է ներքևի գայլիկոնը, որը կատարում է ապակու  20% տոկոս գայլիկոնում, հեռանում է և ավտոմատ մատուցվում է վերևի` հիմնական գայլիկոնը, որն իրականացնում է վերջնական գայլիկոնումը: Երկկողմանի գայլիկոնումը բացասում է ապակու ներքևի շերտի բեկորումը: Մշակվող անցքի տրամագծի ընդգրկույթը 3մմ մինչև 100մմ է: Օժանդակ պարագաների համար բացվածքների ֆրեզումը կատարվում է հատուկ ալմազե ֆռեզներով` ձեռքի աշխատանքով: Մշակման բոլոր գործողությունները կատարվում են ջրաշիթի օժանդակությամբ: